strona główna

Sprężyny gazowe - dobór sprężyny

Aby dobrać sprężynę gazową należy określić na początek:
- ciężar klapy C w kilogramach (rozłożony równomiernie,
- rozmiar klapy S w metrach,
- odległość Z (w metrach) między punktem zaczepienia sprężyny gazowej do klapy, a osią obrotu klapy,
- ilość sprężyn gazowych N;
- siłę dodatkową potrzebną do zamknięcia pokrywy do dołu Po (rys 1) lub potrzebną do uniesienia pokrywy Pz (rys. 2)


OBLICZENIA

Skorzystaj z poniżej przygotowanych wzorów lub gotowych arkuszy kalkulacyjnych - wystarczy podstawić dane. (kliknij w rysunek, by powiększyć)
Obliczanie sprężyn gazowych arkusz google docs bezpośrednio w oknie przeglądarki (UWAGA arkusz pracuje w trybie wielodostępu i może z niego korzystać w tej samej chwili inna osoba które może zmienić twoje dane - arkusz ten pozwala dzięki temu na pracę zdalną z inną osobą np. pomoc naszego konsultanta.


NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA
  • Sprężynę gazową zamontować tłoczyskiem do dołu aby w końcu skoku wykorzystać działanie hydraulicznej amortyzacji.
  • Punkty zamocowania powinny znaleźć się w jednej linii i muszą występować pewne luzy, tak aby tłoczysko nie zostało poddane naprężeniom poprzecznym.
  • Należy unikać jakichkolwiek uderzeń.
  • Sprężyny nie wolno demontować, ponieważ napełniana jest gazem pod wysokim ciśnieniem.
  • Na tłoczysku niedopuszczalne jest pozostawianie jakiekolwiek śladów farby, gdyż mogą one wywołać wycieki oleju.
Dodatkowych informacji udzielają nasi konsultanci.