strona główna

Taśmy odblaskowe do oznakowania konturowego samochodów

Taśmy odblaskowe (oznakowanie konturowe) jest obowiązkowym wyposażeniem nowo rejestrowanych pojazdów na terenie RP, przeznaczonych do przewozu towarów.


Kategorie pojazdów objętych Regulaminem ECE 48

OBOWIĄZKOWON2>7,5 tonPojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz których długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
N3Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
03Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton
04Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton
OPCJONALNIEN1Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony
N2<7,5 tonPojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony
02Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony
M2Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton
M3Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton
NIEDOZWOLONEM1Samochody osobowe
01Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony

Kolory oznakowania

  • Kontur tylny: kolor żółty lub czerwony
  • Kontur boczny: kolor żółty lub biały

Minimalne wymagania oznakowania konturowego

  • Oznakowanie powinno stanowić minimum 80% skumulowanej długości pojazdu; jeżeli nie jest to możliwe to 60%
  • Oznakowanie konturu tylnego powinno być pełne
  • Oznakowanie boczne powinno być co najmniej w postaci linii dolnej i górnych rogów
  • Nie zaleca się kombinacji pojazdu i naczepy, w której tylko jedno z nich jest oznakowane
  • Zastosowana taśma odblaskowa musi mieć min. 5 cm szerokości
Tutaj znajdziesz ofertę na taśmy do oklejenia naczep, kontenerów i plandek.