strona główna

Burta aluminiowa ze słupkami Kinnegrip K20


Kompletowanie zabudowy burtowej opartej o słupki Kinnegrip K20 należy zacząć od wyboru profili burtowych. Profile składane umożliwiają budowanie burty praktycznie o dowolnej wysokości.

Podczas wyboru profili należy kierować się następującym kryterium:

- jeżeli burta ma być malowana należy wybrać profile aluminiowe surowe,

- jeżeli nie jest przewidywane malowanie należy wybrać profile aluminiowe anodowane czyli zabezpieczone antykorozyjnie.

Wybór elementu dolnego zależy od tego czy przewidywane jest stosowanie uszczelki. W przypadku niestosowania uszczelki najlepiej wybrać profil dolny z tzw. „płetwą”, a w przypadku stosowania uszczelki profil dolny „pod uszczelkę”. 

Przykładowo:

Najpopularniejsze profile składane mają wysokość 100 lub 200 mm – co umożliwia budowanie burty o wysokości dostosowanej do produkowanych słupków burtowych Kinnegrip K20, które występują w rozmiarach dostosowanych do burt o wysokości 400, 500, 600, 800 i 1000 mm oraz 1100 i 1200 mm (w dwóch ostatnich przypadkach, ze względu na ich małą popularność są to słupki sprowadzane typowo pod zamówienie klienta).

Przykładowe zestawy profili burtowych:

Burty powinny być zakończone odpowiednim profilem zakończeniowym, który umożliwia zamontowanie zaczepów do zamka K20. W tym przypadku również istnieje wybór profili surowych i anodowanych. Profile zakończeniowe pod zamki K20 różnią się w zależności od tego czy mają być stosowane w burtach bocznych czy tylnych:

Do profili zakończeniowych montowane są zaczepy zamka K20 – ich ilość musi odpowiadać ilości otworów zamkowych w słupku Kinnegrip. Słupki do burt o wysokości 400, 500 i 600 mm mają po jednym otworze zamkowym, słupki do burt o wysokości 800 mm występują w dwóch odmianach z jednym (oznaczenie K20) lub dwoma otworami zamkowymi (oznaczenie K20-2), a słupki do burt o wysokości 1000 mm występują tylko w odmianie z dwoma otworami zamkowymi. W przypadku słupków do burt wyższych 1100 i 1200 mm mają one po trzy otwory zamkowe (oznaczenie K20-3)

Do dolnych profili burtowych i profilu obwodowego podłogi montuje się zawiasy burtowe. Należy przy tym stosować zasadę, by na jeden metr burty przypadał przynajmniej jeden zawias:

Podczas doboru słupków Kinnegrip K20 należy kierować się ich „wysokością nominalną” - jest wysokość burty do jakiej słupek jest przystosowany, a nie wysokość całkowita słupka.

Przykładowe kompletacje burty ze słupkami K-20 - rysunki złożeniowe

1. Kompletacja burty bocznej - niedzielonej:

2. Kompletacja tylnej burty:

3. Kompletacja burty bocznej dzielonej na dwie części:


4. Kompletacja burty bocznej dla skrzyni ładunkowej ze stałą burtą przednią i tylna

Do zamontowania wypinanych (tylne i boczne) słupków Kinnegrip K20 do profilu obwodowego podłogi służą odpowiednie kieszenie, które należy zamawiać osobno. Kieszenie występują w wersjach przeznaczonych do spawania lub do montowania za pomocą śrub (kieszenie przykręcane).


Dodatkowych informacji udzielają konsultanci naszej ogólnopolskiej infolinii.


Aktualna oferta elementów do budowy burt aluminiowych:

Profile do burt aluminiowych Profile zakończeniowe aluminiowe Aluminiowe profile podłogowe Bellki i listwy do mocowania ładunku Sklejka do naczepy i przyczepy Słupki do naczepy i burty Uchwyty promowe i podłogowe Zamknięcia do burty pionowe Zamknięcia do burty poziome Zawiasy do burty