strona główna

Siłowniki do wywrotki - dobór siłownika

Siłowniki do wywrotki dobiera się na podstawie trzech parametrów:
  • udźwigu siłownika (T)- wyrażonego w tonach,
  • skoku siłownika (C)- długość wysuwu tłoka wyrażona w mm,
  • wysokości siłownika (h) - długość obudowy wraz z jabłkiem w stanie złożonym.

W typowych przypadkach gdy siłownik zamontowany jest centralnie pod skrzynią udźwig siłownika (T) musi być co najmniej  równy sumie ciężaru ładunku oraz ciężaru skrzynki ładunkowej.
Skok siłownika (C) zależny od odległości pomiędzy punktem mocowania siłownika w ramie a zawiasem wywrotu (L) oraz kątem maksymalnego przechylenia wywrotku (kąt Alfa).

Skok wyrażony w mm można wyliczyć na podstawie poniższego wzoru z rysunku:
foto

lub dla typowych wywrotek określić na podstawie danych z tabeli:

foto

Otrzymane wartości są podstawą do wyboru siłownika w kategorii:

Siłowniki do wywrotki

Siłowniki do wywrotki z mocowaniem i kołyską

W naszej ofercie znajdują się także: