strona główna

Ucha i dyszle do przyczep - obliczenia, wzory

Wyznaczanie parametrów technicznych systemów sprzęgających pojazdów ciężarowych jest ściśle określone w Dyrektywie 94/20 WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wyciąg z tej "Dyrektywy" umieszczamy dla tych Klientów, którzy pragną dokonywać samodzielnie wyliczeń zaczepów.

Należy pamiętać aby  zawsze wybrać rodzaj ciągnionej przyczepy dla której wykonujemy przeliczenia;

- z przednią osią skrętną (bez pionowego nacisku na zaczep)

- przyczepa centralno-osiowa tzw. "tandem" (zaczep może przenosić obciążenia pionowe)

- dla sprzęgów siodłowych i sworzni królewskich naczepy

Parametry wyliczone dla konkretnego przypadku muszą być NIŻSZE niż w zakładanej nowej końcówce dyszla.
Wykaz dyszli do kupienia w naszym sklepie znajdziesz na stronie w katalogu "Sprzegi i dyszle"

Wartość D: teoretyczny wskaźnik siły uciągu wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę poziomą pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą z przednią osią skrętną (bez pionowego nacisku na zaczep)

Wartość Dc: teoretyczny wskaźnik siły uciągu wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę poziomą pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepa centralno-osiową (występuje nacisk pionowy na zaczep)

Wartość V: teoretyczny wskaźnik siły nacisku wyznaczający hipotetyczną dynamiczną siłę pionową pomiędzy pojazdem ciągnącym i centralno-osiową przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (dynamiczna siła pionowa działająca na zaczep dla przyczep centralno osiowych ciężkich)

Wartość S: statyczna pionowa siła wywierana na zaczep przez przyczepy centralnoosiowe w warunkach spoczynku

1. Wyznaczanie parametrów obciążenia dla zaczepów samochodów ciężarowych ciężkich i dyszli przyczep.

1.1. Przyczepy z przednią osią skrętną (bez pionowego nacisku na zaczep)gdzie:

g = przyspieszenie grawitacyjne; 9.81 m/s2;
T = dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach;
R = dopuszczalna masa całkowita przyczepy w tonach;

2. Przyczepy centralno-osiowe


gdzie:
T = dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach, włączając spoczynkowy pionowy nacisk przenoszony na zaczep przez końcówkę dyszla;
C = suma maksymalnego nacisku osi przenoszonego na podłoże przez przyczepę w tonach;


gdzie:
x = długość przestrzeni ładunkowej w metrach;
l = odległość między środkiem otworu końcówki dyszla a środkiem odległości osi przyczepy w metrach;
V = dynamiczny nacisk pionowy w kN
C = suma maksymalnego nacisku osi przenoszonego na podłoże przez przyczepę w tonach;
a = 1,8 m/s2 dla pojazdów z pneumatycznym zawieszeniem lub porównywalnym typem zawieszenia
a = 2,4 m/s2 dla pojazdów z innymi typami zawieszenia
S = R - C
R = dopuszczalna masa całkowita przyczepy w tonach


3. Dla sprzęgów siodłowych i sworzni królewskich naczepy

   gdzie:

  • T = waga pojazdu w tonach, włączając pionowy nacisk na siodło
  • R = waga naczepy
  • U = nacisk na siodło naczepy