strona główna

Najazdy aluminiowe

Najazd aluminiowy z barierką zabezpieczającą.


Obciążalność dopuszczalna kompletu (dwie sztuki, para) takiego najazdu maleje wraz z jego długością, ale także ze wzrostem szerokości B pojedynczego najazdu.
Stosowne zależności pokazuje wykres na rysunku.
Profile podłogowe przycina się na odcinki żądanej szerokości i łączy ze sobą, a następnie umieszcza w szczelinie profilu najazdowego, stanowiącego boczne zakończenie i spawa ze sobą.
Należy uwzględnić, że wymiar roboczy B jest mniejszy o 110 mm od szerokości zewnętrznej Vs.

 
Najazd aluminiowy bez barierki zabezpieczającej.

Po odwróceniu profilu bocznego o 180 stopni, uzyskuje się profil, w którym część robocza jest tylko nieznacznie pogrubiona na krawędziach o około 8 mm, czyli grubość materiału i praktycznie można uznać, że jest równa szerokości zewnętrznej Vs (szczegóły wymiarowe pokazane na rysunku z zestawieniem użytych profili).
Na wykresie widać wyraźnie, że ta wersja charakteryzuje się nieco większą obciążalnością maksymalną takiej pary najazdów aluminiowych.Profile potrzebne do wykonania najazdu.

Na rysunkach podane szczegóły konstrukcyjne i wymiary, w tabelce link do strony sklepu. Po kliknięciu w link możesz zapoznać się z ceną i złożyć zamówienie. Ceny wszystkich profili podane są za metr bieżący.

Nazwa Link do cennika na stronie sklepu Uwagi
Profil podłogowy profil-aluminiowy-podlogowy-200mm przycinany na odcinki długości Vs
Profil boczny najazdu profil-najazdu-boczny-g przycinany na długość L (4 szt. na parę)
Profil najazdowy krótki profil końcowy najazdu
na zakończenie, przycinany na odcinki Vs